Naše ordinace se nachází v budově polikliniky (vchod A) před parkem po pravé straně směrem od centra města.